Een veilige, deskundig aangelegde gasleiding is van levensbelang. Assen Installatietechniek kan u van dienst zijn bij:

Aanleg gasinstallaties

Als gecertificeerd bedrijf maken wij bij de aanleg van gasinstallaties uitsluitend gebruik van Kiwa en GIVEG gekeurde leidingmaterialen en fittingen. De aanleg van het leidingwerk wordt uitgevoerd volgens de daarvoor geldende kwaliteitsnormen en voorschriften. Na het controleren van de gasinstallatie wordt het systeem voor ingebruikname grondig getest op gasdichtheid.

Gaslek controle

Bij vermoedens van een gaslekkage raden we u dringend aan om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Assen Installatietechniek beschikt over speciale meetinstrumenten zoals gaslekmeters, waarmee wij op een snelle en efficiënte manier kunnen controleren of er inderdaad sprake is van een gaslek, en zo ja, waar dit zich bevindt. Wij doen er alles aan om u zo spoedig mogelijk te helpen, zodat u weer zeker kunt zijn van een betrouwbare gasinstallatie en u met een veilig gevoel naar uw woning kunt terugkeren.

Loodgieterswerk

De ervaren loodgieters van Assen Installatietechniek houden zich al sinds 1979 bezig met de aanleg van waterleidingen en watervoerende installaties
Gas
Een veilige, deskundig aangelegde gasleiding is van levensbelang. Assen Installatietechniek kan u van dienst zijn bij:
Bij het aanleggen van riolering is het van belang dat de buizen goed opgehangen worden of op afschot gelegd worden. Dit voorkomt niet alleen verzakkingen te voorkomen, maar verkleind tevens de kans op verstoppingen.